Stillingsbetegnelser på engelsk – Københavns Universitet

KUlex ordbog > Stillingsbetegnelser

Engelske titler og stillingsbetegnelser

Følgende retningslinjer gør sig gældende for administrative medarbejdere på Københavns Universitet:

Fuldmægtige/AC-medarbejdere

Titler skal være så beskrivende som muligt. Undgå så vidt muligt at oversætte fuldmægtig med "head of section", da dette i mange tilfælde er misvisende - det er kun de færreste fuldmægtige, der er afdelingsledere. Brug i stedet betegnelsen "officer" og tilføj et område, fx administrative officer, IT officer, communications officer osv. Betegnelsen "consultant" can også bruges om specialkonsulenter (fx IT consultant) eller chefkonsulenter (senior financial consultant).

Hvis der findes en almindelig brugt betegnelse for en stilling, fx "webmaster", "accountant" eller "journalist", bruges denne naturligvis. 

Titlen kan evt. efterfølges af akademisk grad, fx: "Adminstrative Officer, LL.M" eller "IT Officer, MSc".

Kontorfuldmægtige, overassistenter med flere (HK'er)

Brug fx "administrative officer" (kontorfuldmægtig) eller "senior clerk" (overassistent). Hvor det er muligt, bruges mere beskrivende titler, fx "bookkeeper" (bogholder), "payroll assistant" (lønmedarbejder), "record keeper" (journalfører). Slå titlerne op i KUlex - og kontakt english@adm.ku.dk, hvis der mangler relevante opslagsord.

Lederstillinger

 Rektor  Rector
 Prorektor  Prorector
 Dekan  Dean
 Prodekan   Associate Dean 
 Institutleder  Head of Department 
 Studieleder  Head of Studies
 Universitetsdirektør  University Director
 Vicedirektør (FA-chefer)  Director + områdeangivelse fx "Director of Communications"
 Afdelingsleder/ 
 kontorchef
 Head of Division (fx Head of Communications) Head of
 Office
 Sektionsleder  Head of Section (fx Head of Accounts Section)

 

Hvis du ønsker at afvige fra ovenstående titler, kan du i samråd med din øverste chef aftale en anden titel, hvis det skønnes nødvendigt. Sørg dog altid for forudgående at involvere Engelsk Sprogenhed english@adm.ku.dk.