Om KUlex termbasen

Terminologi

Terminologidatabasen indeholder universitetsterminologi, uddannelsesterminologi og organisationsterminologi. Basen indeholder kun i meget begrænset omfang fagspecifik forskningsterminologi. 

Terminologien er udarbejdet Oversættelsescenteret ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (HUM) i samarbejde med KU Kommunikation.